SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në kuadër të projektit “Promovimi i klasterit në sektorin e bimëve mjekësore dhe aromatike (BMA), për përmirësimin e përformancës së këtij sektori”, një projekt i zbatuar nga AFI me mbështetje të RisiAlbania. Gjatë muajit gusht u organizua një vizitë studimore dyditore në Kosovë. Në këtë vizitë morën pjesë përfaqësues të dy iniciativave të klasterit nga zonat e Dibrës dhe Tepelenës.
Grupi perbëhej nga fermerë, grumbullues, përpunues dhe eksportues të BMA, si edhe ekspertë të sektorëve mbështetës. Kjo vizitë u organizua në kuadrin e përpjekjeve për mbështetjen e klasterave në sektorin e BMA në Shqipëri, për të parë dhe marrë pwrvojw nga praktika të suksesshme në vendet e rajonit sa i takon zhvillimit të klasterave rajonalë. Pjesëmarrësit patën gjithashtu mundësi të njihen me organizimin e bizneseve të sektorit të BMA-ve, marrëdhëniet ndërmjet aktorëve të zinxhirit të vlerave, si edhe teknologjitë e avancuara të tharjes dhe përpunimit të bimëve.

Në datat 12-13 Tetor, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe mbeshtetjen e AFI-t, ju ftojnë të jeni pjesë e panairit që do mbahet në Sheshin “Nënë Tereza”, i cili do të shërbejë jo vetëm si një rigjallërim social në të gjithë vendin, por edhe per promovimin e produkteve vendase, si  dhe bashkëpunimit të sektorit bujqësor ndërajonal. 

Koncepti i ketij panairi do te jete prezantimi i standardeve te larta te industrise se mishit. Pra, ne kete rast kompanite do te prezantojne jo vetem performancen individuale, por te industrise se mishit. Kete vit fokusi do vendoset tek siguria ushqimore qe produktet shqiptare garantojne per konsumatorin. 

Studimi  i AFI-t “Analiza, hulumtim dhe identifikim të problematikave dhe kuadrit ligjor lidhur me të”  nxori në pah mungesën e sigurisë ushqimore tek qumështi që shitet nga fshatarët i pakontrolluar, me bidonë plastikë të ripërdorur. Studimi nxori në pah ngarkesën e lartë mikrobike të tij.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN