SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Ndonëse numri i bagëtive shënoi rënie në 2018-n, e kundërta ka ndodhur me qumështin dhe nënproduktet e tij.Sipas të dhënave që ka publikuar INSTAT, sasia e qumështit të grumbulluar shënoi rritje me 5.87% krahasuar me një vit më parë, duke arritur sasinë prej 139 mijë tonë. Gjatë kësaj periudhe, sasia e qumështit të lopës të grumbulluar është rreth 120 mijë tonë, duke shënuar rritje me 10,0 %, krahasuar me 2017.

Me datë 9 korrik 2019, përfaqësues të Albanian Food Industry (AFI) morën pjesë në forumin e organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) me temë: "Sistemi i Njohurive dhe Inovacionit në Bujqësi (AKIS)", me mbështetjen e GIZ dhe projektit IPESA të financuar nga BE.Ky forum hedh hapin e parë të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të AKIS në Shqipëri, në lidhje me shkëmbimin dhe përcjelljen e njohurive dhe shërbimeve në zonat rurale.

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u zhvillua një takim me operatorë të ndryshëm të biznesit ushqimor ne vend në kuadër të konsultimeve për ndryshimet në Kodin Penal që lidhen direkt me sigurinë Ushqimore. Ministri z.Bledi Çuçi dhe drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) z.Agron Hetoja prezantuan ndër të tjera edhe mashtrimet që ndodhin nga disa subjekte abuzitive.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN