SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Kushdo që ka patur një bahçe të vogël në shtëpinë  e tij në fshat ose te shtepia e gjyshërve për ata që banojnë në qytet  nuk është çudi të lidhin shumë kujtime me pemët  frutore,kumbullën, manin,dardhën, hardhinë e rushit ose shegën. E nëse për frutat e tjera fermerët  e dikurshëm kishin njohuri të pakta, për rritjen, trajtimin ose produktet që mund të nxirrnin me to,  shega si një princeshë e frutave të kopshtit lihej të rritej vetë ashtu në mënyrë të virgjër, me kokrat e saj të kuqe dhe të ëmbla dhe gjithkush mezi priste kohën e vjeljes dhe ruajtjes së tyre për një kohë të gjatë në qilaret e ftohta të shtepive për t’u konsumuar e freskët dhe e pacënuar nga koha sikur ta kishe këputur sot nga dega.

 Dje, me datë 18, 10, 2017, Albanian Food Industry (AFI) dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare (Alb Export) organizuan një takim me përfaqësues të sektorit të fruta-perimeve; fermerë, pika grumbullimi dhe akademikë të fushës. Sot për sot, sektori fruta – perimeve është një ndër më problamatikët në vend, për sa i përkët sfidave që hasen nga këta operatorë përgjatë gjithë ciklit, nga mbjellja në përpunim. Ky sektor vuan  sidomos në fushën e eksporteve, për shkak të burokracive dhe problemeve në dogana, të mosmbrojtjes së produkteve shqiptare dhe mungesës së reciprocitetit për sa u përket taksave që u janë vënë këtyre mallrave në vendet e rajonit e më gjerë.
Në prag të diskutimit në kuvend të p/buxhetit të ri të 2018 biznesi përforcon kërkesën për heqjen ose reduktimin në vlerë simbolike e taksës së ambalazhit. Taksa për ambalazhet plastike është 100 lekë/kg dhe aplikohet mbi produktet vendase dhe ato të importit. Vetëm për industrinë e riciklimit, taksa e ambalazhit, i prodhuar nga mbeturinat plastike të riciklueshme të gjeneruara në vend, është vendosur 50 lekë/kg. Kjo taksë mblidhet nga administrata doganore për produktet e importuara, ose nga administrata tatimore në rastin e produkteve vendase.

NJOFTIME