SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në kuadër të vleresimit dhe përmirësimit të situatës në sektorin e përpunimit të qumështit, dje më datë 20 qershor, u organizua takimi i radhës i Komitetit të Industrisë së Përpunimit të Qumështit. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të kompanive më të mëdha në vend, anëtarë të AFI-t.

Gjatë vizitës së tij në qarkun e Durrësit, në zonën e Shënvlashit, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi ka viztuar në një fermë moderne, e cila operon sipas modelit të ri të bujqësisë, “Contract farming”. Ferma LEA-2011 SHPK një nga anëtarët e Qendrës së Eksporteve Shqiptare, e njëherazi edhe AFI-t, është një histori suksesi e eksporteve shqiptare.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që në çdo njësi administrative të ketë një veteriner për të kontrolluar shëndetin e kafshëve.

Nga ana tjetër, kjo kompetencë do iu hiqet bashkive dhe do i kalojë Shërbimeve Veterinare, të cilat do të fuqizohen me shtimin e numrit të veterinerëve.

NJOFTIME

NEWSLETTER 12 SHQ EN

NEWSLETTER 11 SHQ EN