SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Organizimi i një mbrëmje gala në ambjentet e hotel Rogner, ishte përzgjedhja e LUFRËS për të falenderuar të gjithë ata që e kanë ndihmuar në “rrugën e vet të qumështi” – siç i është referuar edhe vetë themeluesi i saj Z. Arben Ndreka.
Shoqeria TONA CO  ka filluar aktivitetin e saj në Tetor të vitit 1992, pikërisht 25 vite me parë. Tona Co e festoi këtë 25 vjetor më miq dhe partnerë të saj nga Korça dhe e gjithë Shqipëria

 Albanian Food Industry (AFI) dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare përshëndesin zgjedhjen e Z. Agim Ismili në detyrën e re si Drejtor i Autoriteit Kombëtar të Ushqimit (AKU).

AKU - autoriteti më i lartë i sigurisë ushqimore në Shqipëri - është një partner kyç për AFI-n dhe ne besojmë se Z. Ismaili do ta reformojë këtë sektor, në një mënyrë që do të garantojë zinxhirin ushqimor në vend.

NJOFTIME


NEWSLETTER, Issue 7 (Shp / En)