SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në prani të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z. Niko Peleshi është nënshkruar “Marrëveshja e Bashkëpunimit” ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore dhe nutritive si çerdhe, kopshte, konvikte shkollore, spitale, azile, etj.

AFI përgëzon dhe mbështet çdo nismë të AKU-së dhe Ministrisë së Bujqësisë që ka të bëjë më përforciminin dhe rritjen e sigurisë ushqimore në vend. Në përgjigje të disa pyetjeve të lexuesve tanë rreth produkteve që konsumojmë, po transmetojmë intervistën e plotë të Drejtorit të AKU-së Z. Agim Ismaili për gazetën Tema. 

Si në shumë zona rurale të Shqipërisë, në Tepelenë gjithashtu, mijëra familje i sigurojnë të ardhurat e tyre me BMA (Bimë Mjekësore Aromatike). Në këtë rajon janë 5.000 familje rurale të përfshira në mbledhjen e BMA-ve spontane. Sipas grumbulluesve dhe eksportuesve që operojnë në zonë, mbledhja e BMA-ve u siguron atyre nga 400,000 - 1,000,000 Lek në vit për konsum familjar. Megjithatë, si në çdo rajon tjetër, cilësia e BMA-ve është problemi më i madh me të cilin përballet sektori. Në mënyrë që të unifikohet cilësia e produktit dhe të përmirësohet struktura e prodhimit, si edhe të rriten volumet për eksport, kërkohet një bashkëpunim dhe sinergji mes aktorëve kryesorë dhe atyre mbështetës të sektorit të BMA.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN