SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Misioni i biznesit të Ukrainës në Shqipëri 2018  Mbi 20 kompani shqiptare të fruta-perimeve të freskëta, ullirit, vajit të ullirit, verës, lëngjeve të frutave, fruta dhe perimeve të konservuara, mjaltit dhe bimëve medicinale u takuan me një delegacion me përfaqësues të tre rrjeteve, të supermarketeve, ndër më të mëdhatë e me influencë në Ukrainë, të cilët vizituan Shqipërinë nga data 9 deri më 11 mars.

 Tashmë prej disa ditësh, një delegacion me përfaqësues të tre rrjeteve të supermarketeve, ndër më të mëdhatë e me influencë në Ukrainë ndodhet në Shqipëri, për të vendosur ura të drejtëpërdrejta bashkëpunimi me prodhuesit shqiptarë. Oleksii Markin, Import Manager “Varus Supermarket” është një prej tyre. Intervistë me Oleksii Markin, Manaxher Importi i supermarketit “Varus”
Gjatë vizitës së delegacionit të rrjeteve të supermarketeve të Ukrainës: ATB, VARUS, BOOM (914, 64 dhe 8 dyqane) u takuan mbi 20 kompani shqiptare të fruta-perimeve të freskëta, ullirit, vajit të ullirit, verës, lëngjeve të frutave, fruta dhe perimeve të konservuara, mjaltit dhe bimëve medicinale. Për secilën prej këtyre kompanive u përgatit një katalog, që përmban profilet e secilës kompani

NJOFTIME


NEWSLETTER 11 SHQ EN