SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që në çdo njësi administrative të ketë një veteriner për të kontrolluar shëndetin e kafshëve.

Nga ana tjetër, kjo kompetencë do iu hiqet bashkive dhe do i kalojë Shërbimeve Veterinare, të cilat do të fuqizohen me shtimin e numrit të veterinerëve.

Gjatë takimit me komunitetin e biznesit të industrisë së përpunimit të qumështit, ku ishin të pranishëm Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi, zv. Ministre znj. Ermira Reci, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar i Ushqimit, z. Agim Ismaili dhe përfaqsues të AFI-t u diskutua situata e sigurisë ushqimore në vend për sektorin e qumështit.  Duke marrë shkas edhe nga disa emisione televizive të fundit, komuniteti i biznesit shprehu shqetësimin që disa kompani të sektorit të përpunimit të qumështit janë bërë objekt i goditjeve nga media në një mënyrë jokorrekte.

Anëtarët e shoqatës së AFI-t janë të ndërgjegjshëm për problemin që trajtohet në lidhje me nivelin e aflatoksinës në produktin qumësht për konsum. Konsumatorët shqiptarë duhet të jenë në dijeni se nga ana e kompanive prodhuese dhe përpunuese në sektorin e qumështit bëhet një punë e përditshme dhe e palodhur për të siguruar shëndetin e konsumatorit duke tregtuar qumësht i cili synon të përmbushë  standartet evropiane të prodhimit të këtij produkti.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN