SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Pas tryezës së parë të organizuar në Shkodër në fund të qershorit, AFI organizoi takimin e dytë me pjesëmarrjen e dhjetra fermerëve të vegjël, grumbulluesve, përpunuesve, eksportuesve, furnizuesve të inputeve, Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, specialistë të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI-t. Në takim u diskutuan altermativat e teknologjisë së tharjes dhe paketimit të BMA-ve dhe ndikimi i tyre në cilësinë e produktit.
Në kuadër të projektit  “Klasteri, Risi për Përmirësimin e Sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore”, i mbështetur RisiAlbania, AFI, gjatë muajit shtator, organizoi një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrjen e aktorëve të zinxhirit të vlerave të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA) në Tepelenë. Kjo tryezë e rrumbullakët ishte një nga aktivitet pasuese pas nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit për krijimin e Klasterit në këtë rajon. Takimi u zhvillua në Pallatin e Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë Tepelenë.  Në takim morën pjesë fermerëve të vegjël, grumbullues, eksportues dhe përfaqësues të pushtetit lokal, RisiAlbania dhe AFI-t.
Shije të pakrahasueshme, prodhime bio dhe me cilësi. Ky është konstatimi i çdo kryeqytetasi, i cili këtë të diel ndjek nga afër ditën e dytë të edicionit të panairit “Shqipëria punon tokën”, në sheshin “Nënë Tereza”. Gjithkush që ishte në këtë panair, që në orën 10:00 u përball me një fluks shumë të lartë vizitorësh, të cilët të njohur nga raportimet e mediave, shprehën interes shumë të lartë për produktet bujqësore e blegtorale, të cilat u ekspozuan në dhjetra tenda.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN