SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u zhvillua një takim me operatorë të ndryshëm të biznesit ushqimor ne vend në kuadër të konsultimeve për ndryshimet në Kodin Penal që lidhen direkt me sigurinë Ushqimore. Ministri z.Bledi Çuçi dhe drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) z.Agron Hetoja prezantuan ndër të tjera edhe mashtrimet që ndodhin nga disa subjekte abuzitive.
Në vijim të dy shkresave pararendëse adresuar qeverisë nga Albanian Food Industry,  në datë 10 qrshor 2019 është dërguar një Letër e Hapur Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrive të linjës dhe Komunitetit Ndërkombëtar në vend nga Dhomat e Tregetisë dhe Shoqatat e  Biznesit në lidhje me ndryshimet e Kodit Penal në fushën e sigurisë ushqimore.
Në kuadër të projektit “Siguria Ushqimore dhe të Drejtat e Informimit Konsumator”, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), AFI vazhdon serinë e aktivitetesh informuese me fëmijë të shkollave publike. Kësaj radhe ishim në Gjirokastër me fëmijët e shkollave Andon Zako Çajupi dhe Naim Frasheri. Këto aktivitete kanë si qëllim informimin e brezit të ri mbi sigurinë ushqimore dhe rëndësinë e saj. 

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN