SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Në takimin e djeshëm të sektorit të fruta – perimeve, të organizuar pranë Albanian Food Industry (AFI) dhe Qendrës së Eksporteve Shqiptare, morën pjesë sipërmarrës dhe aktorë të rëndësishëm të eksporteve të fruta – perimeve, përpunues, specialistë të këtij sektori, fermerë etj.

Gjatë këtij takimi, përveç axhendës së ditës, u ndërmorën hapa konkretë mbi krijimin e Komitetit të sektorit të Fruta – Perimeve, i cili është kërkuar nga vetë operatorët. Gjatë takimit të djeshëm, u votua Bordi Drejtues i këtij Komiteti, si dhe kryetari i bordit. Në unanimitet të plotë, Bordi Drejtues votoi Z. Ardian Kuka, si kryetar të tij

Qendra e Eksporteve Shqiptare, e përfaqësuar nga Sekretarja e Përgjithshme  znj. Elvira Sevostianenko,  njëkohësisht edhe Presidente e Dhomës së Tregtisë së Donetskut në Ukrainë, u bë pjesë e eventit Sfidat dhe potenciali për eksport dhe roli i shërbimeve të konsulencës”. Ky event, i organizuar në Prishtinë, nga Business Consultants Council në bashkëpunim me BERZH-in dhe projektin Enhancing Youth Employment, kishte si qëllim informimin e kompanive eksportuese mbi shërbimet konsulente që mund t’i ndihmojnë në përgatitjen për eksport të produkteve të tyre.

-25% discount për anëtarët e AFI-t dhe AlbExport
Në datat 27-29 Prill 2018, Expocity Albania me mbështetjen e Minsitrisë së Bujqësisië dhe Zhvillimit Rural dhe të Albanian Food Industry dhe Qendrën e Eksporteve Shqiptare oganizon “Agro-Tech 2018 – Panairin dhe Konferencën e Parë Ndërkombëtare të Agrobiznesit dhe Agroteknikës”

NJOFTIME

NEWSLETTER 9_2018 Shp/EN

NEWSLETTER 8 Jan18  Shp / EN