SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Ministria e Bujqësisë duhet të ngrejë një skemë monitorimi për skemat e mbështetjes së fermerëve, pasi kjo do të mundësojë jo vetëm transparencën, por edhe shmangien e abuzimeve dhe përvojave negative që kanë rezultuar në të shkuarën. Z. Alban Zusi, ne nje innterviste per Scan TV
 Të dashur anëtarë dhe partnerë! Ju falenderojmë përzemërsisht për bashkëpunimin që kemi patur gjatë këtij viti. Ka qenë një vit me sfida, me punë dhe me kënaqësi nga frytet e punës.

 “Analiza, hulumtim dhe identifikim të problematikave dhe kuadrit ligjor lidhur me të” bazohet në të dhëna të grumbulluara në periudhën Prill – Qershor 2017. 

Këto të dhëna thjesht ilustrojnë faktin se inspektimet publike janë inefiçente dhe janë krejt në sinkron me konkluzionet e Kontrollit të Lartë të Shtetit që ka audituar Ministrinë e Bujqësisë dhe AKU-në pikërisht në këtë periudhë...

NJOFTIME


NEWSLETTER, Issue 7 (Shp / En)