SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Grumbulluesit dhe përpunuesit e frutave dhe perimeve në vend, i kërkojnë qeverisë që të hartojë dhe miratojë një Vendim të posaçëm, për dhënien e lejeve të ndërtimit për magazinat që bëjnë të mundur grumbullimin apo përpunimin e frutave dhe perimeve.

Arben Zdrava, një nga grumbulluesit dhe përpunuesit e frutave dhe perimeve në zonën e Lushnjes, në një intervistë të dhënë për Ekonomix.al, thotë, se ka shumë grumbulllues të cilët janë totalisht të bllokuar dhe nuk mund të punojnë me kapacitet të plotë, pasi bashkitë nuk kanë të drejtën ligjore për ti pajisur me leje ndërtimi.
Nga: Prof. Kristaq BERXHOLI  "Para disa ditësh bëra një vizitë, në STABILIMENTIN E PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT ERZENI, me ftesën e këtij stabilimenti, për të parë dhe diskutuar me ta, për probleme të ndryshme të tij. Stabilimenti i përpunimit të qumështit ERZENI, është vendosur në SAMATICE-KUTALLI. Një qëndër tjetër është në Lumin e Vlorës dhe qëndra tjetër në Tiranë për zonën veriore të vëndit. Është një nga stabilimentet e përmendur dhe të kërkuar prej konsumatorëve..."

Bashkimi Europian ka shtyrë për në shtator aplikimet e fermerëve shqiptarë për të përfituar nga fondi IPARD për financimin e projekteve të ndryshme. Fondi në fjalë është 90 milionë euro dhe ai do të vihet në dispozicion të fermerëve shqiptarë. Por sipas numrit dy të dikasterit të Bujqësisë, Bashkimi Europian ka kërkuar që të realizojë një vlerësim administrativ në lidhje me menaxhimin e fondit, pavarësisht se janë përmbushur kushtet e vëna.

NJOFTIME

NEWSLETTER 12 SHQ EN

NEWSLETTER 11 SHQ EN