SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në datat 12-13 Tetor, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe mbeshtetjen e AFI-t, ju ftojnë të jeni pjesë e panairit që do mbahet në Sheshin “Nënë Tereza”, i cili do të shërbejë jo vetëm si një rigjallërim social në të gjithë vendin, por edhe per promovimin e produkteve vendase, si  dhe bashkëpunimit të sektorit bujqësor ndërajonal. 

Koncepti i ketij panairi do te jete prezantimi i standardeve te larta te industrise se mishit. Pra, ne kete rast kompanite do te prezantojne jo vetem performancen individuale, por te industrise se mishit. Kete vit fokusi do vendoset tek siguria ushqimore qe produktet shqiptare garantojne per konsumatorin. 

Studimi  i AFI-t “Analiza, hulumtim dhe identifikim të problematikave dhe kuadrit ligjor lidhur me të”  nxori në pah mungesën e sigurisë ushqimore tek qumështi që shitet nga fshatarët i pakontrolluar, me bidonë plastikë të ripërdorur. Studimi nxori në pah ngarkesën e lartë mikrobike të tij.
AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare, pas takimit që u mbajt në kuadër të Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë (KLT), në datë 17 Korrik 2018, dhe materialeve të shpërndara nga Sekretariati Teknik, ka paraqitur pranë këtij Komiteti çështjet, të cilat në gjykimin e anëtarëve të AFI-t/Qendrës së Eksporteve Shqiptare kanë nevojë për diskutim dhe vendimmarrje në lidhje me lehtësimin e tregtisë në rajon për sektorin e bujqësisë, i cili është tepër i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Gjithashtu, në vijim të diskutimeve, përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave zhvilluan një takim pranë zyrave të AFI-t, në datë 4 shtator, për të diskutuar më tej çështjet e ngritura nga AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN