SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në vijim të dy shkresave pararendëse adresuar qeverisë nga Albanian Food Industry,  në datë 10 qrshor 2019 është dërguar një Letër e Hapur Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrive të linjës dhe Komunitetit Ndërkombëtar në vend nga Dhomat e Tregetisë dhe Shoqatat e  Biznesit në lidhje me ndryshimet e Kodit Penal në fushën e sigurisë ushqimore.
Në kuadër të projektit “Siguria Ushqimore dhe të Drejtat e Informimit Konsumator”, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), AFI vazhdon serinë e aktivitetesh informuese me fëmijë të shkollave publike. Kësaj radhe ishim në Gjirokastër me fëmijët e shkollave Andon Zako Çajupi dhe Naim Frasheri. Këto aktivitete kanë si qëllim informimin e brezit të ri mbi sigurinë ushqimore dhe rëndësinë e saj. 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit dhe RisiAlbania, me mbështetjen e AFI dhe Alb Export organizuan për herë të parë në Shqipëri një workshop mbi GLOBALG.A.P.Ky event ishte një mundësi shumë e mirë për t'u takuar me drejtuesit e një prej standardeve më të mëdha në botë, GLOBAL G.A.P.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN