SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

-25% discount për anëtarët e AFI-t dhe AlbExport
Në datat 27-29 Prill 2018, Expocity Albania me mbështetjen e Minsitrisë së Bujqësisië dhe Zhvillimit Rural dhe të Albanian Food Industry dhe Qendrën e Eksporteve Shqiptare oganizon “Agro-Tech 2018 – Panairin dhe Konferencën e Parë Ndërkombëtare të Agrobiznesit dhe Agroteknikës”
Qendra e Eksporteve Shqiptare dhe Albanian Food Industry, si shoqata binesi të industrisë agro-ushqimore informojnë biznesin e vogël me xhiro mbi 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë, që sipas njoftimit zyrtar të Tatimeve, duke nisur nga data 1 Prill 2018, do të përfshihen në skemën e TVSH-së. Krahas masave organizative që duhet të ndërmarrin, do të raportojnë edhe inventarin e gjendjes stok të mallrave
Si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Albanian Food Industry (AFI) për uljen e kësaj takse, dje me datë 20 mars, u zhvillua takimi i radhës me znj. Gelardina Prodani, Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në këtë takim merrnin pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si dhe Alban Zusi, president i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe njëkohësisht Drejtor i AFI-t.

NJOFTIME

NEWSLETTER 9_2018 Shp/EN

NEWSLETTER 8 Jan18  Shp / EN