SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Kompania International Procurement Logistic (IPL) vizitoi Shqipërinë gjatë datave 25-27 qershor 2018, për t’u takuar me kompanitë më të mëdha  eksportuese të fruta – perimeve të freskëta. IPL është një ndër kompanitë më të fuqishme ndërkombëtare, që furnizon rrjetet e dyqaneve Azda dhe Walmart në të gjithë botën. Vizita në Shqipëri synonte investigimin e tregut shqiptar për produkte që synojnë tregun anglez.
Në datë 25 dhe 26 qershor, Drejtoria e Përgjithshme  e Doganave në bashhkëpunim ORF dhe GIZ, si dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare ka zhvilluar një workshop mbi procedurat e reja doganore.  workshopi kishte për qëllim informimin e sipërmarrësve mbi rregullat e origjinës, Statusin e Eskportuesit të Miratuar, dhe informacione të tjera doganore, të nevojshme për sipërmarrës që ushtrojnë aktivitet eksport-import.
Në kuadër të takimeve periodike të Bordit Drejtues të Sektorit të Therjeve, dje me datë 29 qershor u organizua takimi i radhës i bordit. Ky takim u zhvillua në zyrat e AKU-së, ku mori pjesë edhe Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), Z. Agim Ismaili

NJOFTIME

NEWSLETTER 12 SHQ EN

NEWSLETTER 11 SHQ EN