SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Këtë vit, AFI dhe Alb Export morën pjesë në edicionin e dytë të Panairit Ndërkombëtar të Agrobiznesit dhe Agroteknikës i organizuar nga Expocity Albania, në 15-16 Mars 2019. Ky aktivitet është një platformë komunikimi biznesi kombëtare dhe ndërkombëtare me aktorët më të rëndësishëm në fushat e bujqësisë, agropërpunimit dhe agroteknikës.
Nga Sabina Veizaj - Nedretja kur i telefonova ishte duke shpënë 30 gratë e firmës së saj në Karavasta për të festuar 8 Marsin.Nedretja është njëkohësisht fermere dhe eksportuese. Më thotë që i do gratë shumë, i mbron dhe lufton për to e në emër të tyre.Ajo është simbol i luftës së përditshme sepse tashmë është shumë e vështirë të jesh fermer në Shqipëri, e për më tepër fermer femër.
Me datë 3 dhjetor 2018 Kuvendi ka miratuar ligjin nr. 96/2018 ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar’, sipas të cilit:“Norma e kompensimit të prodhuesit bujqësor”, fjalët “20 për qind” zëvendësohen me fjalët “6 për qind”.Pra, me këtë ligj teknicienët e Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave propozues të këtij ligji i kërkojnë grumbulluesve, industrialisteve dhe tregtarëve që t’i japin fermerëve 14% më pak në çmim dhe këtë 14%-ësh ia kërkojnë kësaj ketegorie që ta derdhë në buxhetin e shtetit si një taksë shtesë për prodhimin bujqësor dhe fermerët vendas.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN