SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Albanian Food Industry, me mbështetjen e e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ka hartuar studimin “Analiza, Hulumtimi dhe Identifikimi i problematikave të Sigurisë Ushqimore si dhe të Kuadrit ligjor të lidhur me të".
Qëllimi parësor i këtij studimi ka qënë identifikimi i problematikave të sigurisë ushqimore në vend, kryesisht analiza e kuadrit ligjor dhe institucional që lidhet me Sigurinë Ushqimore. Së dyti, ky studim ofron një sërë konkluzionesh dhe rekomandimesh për zgjidhjen e këtyre problemeve, si dhe për ristrukturimin e institucioneve kompetente, të përfshira direkt ose indirekt, pasi sot në Evropë siguria ushqimore garantohet nga sistemet funksionale publike.
 Dje në Konferencën Kombëtare te Bujqësisë, të zhvilluar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u prezantua skema e re mbështetëse e cila përbëhet nga një fond prej 20 milionë eurosh
 Alban Zusi, President i Qendrës së Eksporteve Shqiptare (Alb Export) dhe njëkohësisht Drejtor Ekzekutiv në Albanian Food Industry (AFI) u takua në Prishtinë me Ministrin i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, Z. Nenad Rikalo.  Gjatë këtij takimi është diskutuar për rritjen e shkëmbimeve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe vendeve të rajonit, në kuadër të marrëveshjes tregtare të CEFTAs.

NJOFTIME


NEWSLETTER, Issue 7 (Shp / En)