SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
 PROBLEMI  Me urdhërin 671 datë 06.01.2017 firmosur nga Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti bllokohet importi shpendëve dhe mishit të tyre nga vetëm tre shtete. Greqia, Bullgaria dhe Mali i Zi.  Disa nga anëtarët e AFI, që operojnë në këtë sektor, shprehën shqetësimin duke e quajtuar atë abuziv dhe favorizon drejtpërdrejtë biznese të caktuara.

NDIKIMI NEGATIV Cënim i konkurueshmërisë dhe rritje të çmimeve të këtyre produkteve me 15-20 lekë për kilogramë. Rritje me 50% e çmimit të lëndës së parë për prodhimin e produkteve të tilla si salcice apo kremviçe në industrinë e sallamit.
PROBLEMI
Me urdhërin 115 dt 28.03.2017 “Për Kontrollin e Mishit të Gjedhit, Derrit dhe Shpendëve të Importuara nga Brazili në Pikat e Inspektimit Kufitar” Ministria e Bujqësisë pezulloi importin e mishit nga disa kompani braziliane. Më pas Ministria e Bujqësisë e Brazilit vendosi një embargo totale për eksportet e mishit drejt Shqipërisë. Ky urdhër shqetësoi disa prej anëtarëve të AFI-t.

NDIKIMI NEGATIV
- Rritje e çmimit të mishit të pulës në treg për konsumatorin.
- Mungesë e lëndës së parë për kompanitë e prodhimit të sallamit.
Në 24 maj 2017, programi "Fiks Fare" në Top Channel transmetoi një insert, duke pretenduar se 20 kompani që prodhojnë dhe shesin prodhime të qumështit, si gjalpë dhe djathë, përdorin vaj palme në prodhimet e tyre. Tek AFI- Albanain Food Industri erdhi shqetësimi i kompanive të përfshira në hetimin e Top Channel.

PROBLEMI  Programi televiziv në Top Channel, një nga kanalet më të njohura në Shqipëri, dha informacion në lidhje me përdorimin e mundshëm të vajit të palmës në produktet e qumështit.
NDIKIMET NEGATIVE  Paniku i konsumatoreve, që solli rënien e shitjeve me 30 – 40%; Dëmtimi i reputacionit të kompanive prodhuese të qumështit e produkteve të qumështit; Kompanitë humbën përfiti-met e tyre.
PROBLEMI    Për shumicën e mallrave të klasikuara sipas Nomenklaturës së Mallrave, njësia kryesore e sasisë është pesha e matur ne kg. Por shpesh në kontrata përdoren njësi tregtare të matjes të tilla si vëllim, metërlinear, copë, etj., të cilat konvertohen në kg bazuar në formulat dhe praktikat teknologjike të industrisë. 

NDIKIMI NEGATIV   Paratë dhe Imazhi  Biznesi kishte për të paguar çdo herë për kalimin e mallarave në ku, duke qenë i pafajshëm dhe duke humbur jo vetëm para, por edhe kohë. Imazhi negativ i Shqipërisë në tregun global.  Partnerët e huaj janë të detyruar nga situata të eksplorojnë tregje të tjera për shkak të rritjes së kostove dhe marrëdhënie të vështira dhe të paparashikueshme me homologët shqiptarë.
 Inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR) kanë ndaluar e paralajmëruar mjetet të cilat transportojnë ushqime, se brenda datës 1 Shtator 2016 duhet të kryejnë një kontroll të veçantë pranë një eksperti privat për çertikim të përshtatshmërisë së mjetit në aspektin e transportit me tempraturë të kontrolluar.
Gusht 2016 – kompanitë që operojnë me produktet ushqimore kërkuan ndihmë për shkak të problemeve me transportimin e ushqimeve që prishen. Inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) kanë lluar të ndalojnë kamionët dhe të paralajmërojnë se nga 1 shtatori 2016 do të ketë një procedurë të re kontrolli për automjetet me temperaturë të kontrolluar. Ky kontroll duhet të bëhet vetëm nga një kompani private eksperte dhe kosto e procedurës ishte  30 000 - 60 000 LEKE.
 DOGANAT DUHET TË LEHTËSOJNË TREGTINË NË MËNYRË QË  BIZNESET SHQIPTARE TË KENË MUNDËSI TË ULIN KOSTOT
Një furnitor nuk mund të thotë: "E transportova në rrugë detare". Një operator logjistike nuk mund të thotë: "Ky është orari ynë i punës". Aq më pak nuk mundet që autoriteti të thotë: "Orari ynë i punës është nga ora 8 deri në orën 11 të mëngjesit. Ne do të zhdoganojmë mallrat vetëm gjatë këtj orari pune".
Doganat duhet të  lehtësojnë tregtinë, në mënyrë që bizneset shqiptare të kenë mundësi të reduktojnë kostot dhe ineciencat dhe të gjenerojnë të ardhura, që do të thotë, të jenë më konkurrues në tregjet ndërkombëtare. Doganat duhet të jenë një lidhës ecient me Zinxhirin e Furnizimit. Dhe orët e kuzuara nuk i shtojnë vlerë këtij zinxhiri furnizimi...