SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
Alban Zusi

                                                 DREJTOR  EKZEKUTIV


                                                  KONTAKTET:
                                                            Cel    :      +355 69 203 2453
                                                            Email:      albanzusi@yahoo.com 
Elvira Sevostianenko

                                                 JURISTE NDËRKOMBËTARE PËR TREGTINË


                                                  KONTAKTET:
                                                            Cel    :     +355 68 203 5435
                                                            Email:      elvira.albexport@gmail.com 
                                                                            es@albania-export.com
Bardha Qokaj
                                                 PR & MEDIA MANAXHER

                                                  KONTAKTET:
                                                            Cel:          +355 67 604 52 40
                                                                             +355 68 60 77 519  
                                                            Email:      bardha@albania-export.com 
                                                                             bardhap@gmail.com 
Galyna Perepelytsia

                                                  MANAXHERE PROJEKTI

                                                  KONTAKTET:
                                                            Cel:          +355 68 203 5433
                                                            Email:      galyna.albexport@gmail.com
                                                                             gp@albania-export.com
 KORDINATORI I ANËTARËVE

                                                  KONTAKTET:
                                                            Cel:         +355 67 604 5240
                                                            Email:     olsianatotaj@gmail.com