SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në 3 dhjetor 2018, Albanian Food Industry (AFI)  në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i financuar nga Qeveria Zvicerane, përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), organizuan një takim biznesi mbi teknologjitë alternative të tharjes për bimët mjekësore dhe aromatike (BMA). Në këtë aktivitet morën pjesë aktorët kryesorë të sektorit të BMA-ve si grumbullues, përpunues dhe eksportues, përfaqësues të kompanive shqiptare të paketimit të BMA-ve, përfaqësues të industrisë së vendit me potencial për prodhimin e furrave të tharjes si edhe atyre rajonale (kompani nga Kosova dhe Serbia) që prodhojnë furra tharje për BMA-të, si dhe përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI.

Në kuadër të projektit “Siguria Ushqimore dhe të Drejtat e Informimit Konsumator”, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë- OSFA, gjatë muajit tetor - nëntor, AFI organizoi një serë aktivitetesh informuese mbi sigurinë ushqimore me qindra fëmijë  të kopshteve publike dhe private.  Këto aktivitete kishin si qëllim informimin e brezit të ri mbi sigurinë ushqimore dhe rëndësinë e saj.

Një ditë më parë, Kuvendi miratoi uljen në 6% të TTIMIT MBI Vlerën E Shtuar për Bujqësinë, çka për qeverinë konsiderohet si një mbështetje për fermerët. Por, ekspertët e fushës thonë, se TVSH-ja 6% për bujqësinë është një regres për sektorin, pasi fermeri është ai që do të paguajë kostot e shitjes së prodhimit, sidomos në tregjet jashtë vendit. Alban Zusi, kreu i Qendrës së Eksporteve Shqiptare, thotë për Ekonomix.al, se qeveria duhet të kishte menduar edhe për TVSH-në e shitjes së produkteve bujqësore e ushqimore në treg, pasi aktualisht është 20%.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN