SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Panairi i 17-të MÜSİAD/ Stamboll

The start date of the event :    21-11-2018
The start time of the event :    09-00
Duration :    4
Organizer :    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë
Venue :    në Stamboll
Contact person :    Bardha Qokaj
Contact phone :    +355 67 604 52 40
Contact E-mail :    bardhap@gmail.com


Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon së në datat 21-24 nëntor 2018, në Stamboll, do të organizohet Panairi i 17-të MÜSİAD.

Shpenzimet e akomodimit në Stamboll dhe transportit të brendshëm, për kompanitë pjesëmarrëse do të paguhen nga ana e organizatorëve.

Duke qëne se numri i pjesëmarrësve është i limituar, lutemi nëse keni kompanitë të interesuara për të importuar nga Turqia dhe që operojnë në sektorë si : High-Tech Port, Ushqim, Bujqësi, Blegtori, Energji, Miniera, Automobilistikë, Plastikë, Ndërtim dhe Materialeve të Ndërtimit, Mobilieri, Turizëm, Shëndetësi, Teknologji Informacioni, Logjistikë, Shërbime, Shitje me Pakicë, Tekstile dhe Lëkurë të dergoni konfirmimin deri në daten 27 Shtator, në adresen bardhap@gmail.com