SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Panairi “Blej shqip 2018” do të zhvillohet në Prishtinë në datat 27-29 nëntor 2018

Panairi “Blej shqip 2018” do të zhvillohet në Prishtinë në datat 27-29 nëntor 2018


Panairi “Blej shqip” është një ndër panairet më të mëdha dhe   rëndësishëm që i dedikohet tërësisht promovimit të produkteve “Made in Albania”.

Produktet shqiptare që do të promovohen në këtë panair duhet të jenë të larmishme, si psh: prodhime vere dhe pije të ndryshme shqiptare, prodhim mjalti, gliko, djathi dhe bulmeti, prodhime artizanale, apo edhe çdo produkt tjetër “Made in Albania”.

Për kompanitë shqiptare që duan të marrin pjesë në panair, nuk do të aplikohet asnjë fee pjesëmarrjeje.

Duke qenë se vendet që i janë rezervuar vendit tonë janë të limituara, lutemi dërgoni sa më parë të konfirmimet në adresën bardha@albania-export.com