ëse adresuar qeverisë nga Albanian Food Industry,  në datë 10 qrshor 2019 është dërguar një Letër e Hapur Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrive të linjës dhe Komunitetit Ndërkombëtar në vend nga Dhomat e Tregetisë dhe Shoqatat e  Biznesit në lidhje me ndryshimet e Kodit Penal në fushën e sigurisë ushqimore."/>
SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Letër e hapur e komunitetit të biznesit për ndryshimet në Kodin Penal për Sigurinë Ushqimore

Letër e hapur e komunitetit të biznesit për ndryshimet në Kodin Penal për Sigurinë Ushqimore


Në vijim të dy shkresave pararendëse adresuar qeverisë nga Albanian Food Industry,  në datë 10 qrshor 2019 është dërguar një Letër e Hapur Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrive të linjës dhe Komunitetit Ndërkombëtar në vend nga Dhomat e Tregetisë dhe Shoqatat e  Biznesit në lidhje me ndryshimet e Kodit Penal në fushën e sigurisë ushqimore.

 

Duke theksuar edhe një herë mbeshtetjen tonë për këtë nismë, për vetë rëndësinë që sfera e sigurisë  ushqimore ka për Ne, si komunitet biznesi u  kërkojmë nga institucionet përgjegjëse që të merret koha e duhur për rishikimin dhe diskutimin e këtyre neneve (288, 288/c, 288/d) në draft-ligjin në fjalë.

 

Shkresën e plotë e gjeni në linkun më poshtë:

Link: 2019.06.10 Leter e hapur nga Kom