SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Agrimatco Group

Country : Albania
Adress : Dy kullat, Kulla 2, Kati 3, Shkalla. 1 Kompleksi "Garden City", Kthesa e Kamyes, Kashar 1051, Tirana
Contact face : Dritan Sadikaj
E-mail contact : dritan.sadikaj@agrimatco-eu.com
Telephon contact : +355 68 20 71711
Company site : http://www.agrimatco.com/

“Agrimatco Group” u themelua ne vitin 1936 në Palestinë. Sot ofron sherbime dhe materiale bujqësore në mbi 50 shtete. Ka punesuar mbi 1500 punonjës, nga të cilët mbi 650 agronome. Gama e produkteve përfshin pesticidet, plehëruesit kimikë, farat, veglat dhe makineritë bujqësore, teknologjitë bujqësore, ushqim për blektorinë dhe produkte veterinare, duke bashkëpunuar me prodhuesit më të njohur në mbarë botën. 

Në Shqipëri Agrimatco operon që nga viti 2010 përmes shoqërisë Agrimatco Albania Shpk.
Agrimatco Albania është lider në ushqimin e bimeve, duke ofruar një paketë të plotë për fermerët. Gjithashtu ofron fara hibride të perimeve, pesticide, biopesticide dhe teknologji të avancuara bujqësore. Të gjitha produktet ofrohen edhe si një paketë shërbimi për prodhues të avancuar, ku përveç inputeve bujqësore ofron edhe konsulencë agronomike.