SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Albamilk

Country : Albania
Adress : Tirana
Contact face : Bardha Qokaj
E-mail contact : center@albania-export.com
Telephon contact : +355 67 604 52 40
Company site : http://albamilk.al/

Fabrika e përpunimit të qumështit “Albamilk” Sh.p.k, e përfaqësuar nga Z. Orhan Miloti e themeluar që në vitin 1995 në Shkodër, ofron produkte që konsistojnë në djathra të familjes “Pasta filata”.

Ne sajë të teknologjisë dhe eksperiences italiane “Albamilk” Sh.p.k ka mbajtur cilesinë më të mirë në tregun shqiptar dhe është pjesë e të gjithë restoranteve dhe picerive në të gjithë Shqiperinë. Djathrat  “Albamilk” janë prodhime shume cilesore, të cilat bëhen me qumësht të freskët dhe pa përzierës kimikë