SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Ital - Costruzioni shpk

Country : Albania
Adress : Ital - Costruzioni shpk Autostrada Tirane-Durres km 23 Karrec, Maminas, Tirane
E-mail contact : center@albania-export.com
Telephon contact : +355 68 4063849
Company site : http://www.ital-costruzioni.com
Ital Costruzioni shpk lind nga eksperienca 20 vjecare e themeluesit të tij në fushën e konstruksioneve në celik, punimeve të saldimit, dhe strukturave në celik në përgjithësi. Ital Costruzioni Punime të finalizuara për industrinë e shpërndarjes së tymrave deri te projektimi dhe realizimi i impianteve të cementit riciklimit të xhamit dhe plastikës.