SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Cosmonte Group SH.P.K

Country : Albania
E-mail contact : m.pjero@kosmontefoods.al
Telephon contact : +355 688087766 +355 44 538 653
Company site : http://kosmontefoods.al/#ballina
Cosmonte Group SH.P.K ushtron aktivietin e tij në fushën e importit dhe distribucionin e produkteve ushqimore të freskëta në Shqipëri  që nga viti 2006, duke u bërë pjesë e pranishme  në mëse 90 % të tregut kombëtar.