SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Alb Fruit

Country : Albania
E-mail contact : ermalsefa@yahoo.com
Telephon contact : +355 672016871

Alb Fruit  është një kompani eksportuese e themeluar në 2010. Alb Fruit grumbullon dhe eksporton në Ballkan fruta dhe perime të freskëta nga mbi 300 fermerë të zonës, të cilat janë me një cilësi konkuruese në treg.

Sapo produkti vjen në pikën e magazinimit,  paketohet sipas kërkesës së klientit dhe bëhet gati  për t’u transportuar në destinacion.