SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Elian Export

Country : Albania
E-mail contact : elton.arapi@yahoo.com
Telephon contact : +355 694581062
Elian Esport është një pikë grumbullimi në Lushnjë. Ai është një nga eksportuesit më të mëdhenj të Shqipërisë për fruta dhe perimet dhe tashmë është në tregun ndërkombëtar me kapacitet eksporti prej 9 kamionësh në ditë, me një qarkullim prej 5 milion euro në vit. Elian Export grumbullon fruta – perime të freskëta punon me mbi 1200 fermerë nga e gjithë Shqipëria.