SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Dhermiu Olive oil

Country : Albania
E-mail contact : g_orhani@yahoo.it
Telephon contact : +355 692088861
Dhërmiu Olive Oil shpk ndodhet në zonën industriale në Vaqarrë. Ullinjtë grumbullohen në magazinat në Dhërmi dhe Vlorë. Kompania prodhon me një traditë të vjetër në prodhimin e vajit të ullirit që prej vitit 1992. Kompania zgjedh frutat më të mira nga pemët e ullinjve dhe i vendos ato në makinerinë e vajit të ullirit me ekstraktim të ftohtë. Më pas, kompania e mbledh produktin në tank inoksi dhe e paketon atë duke përdorur paisjet më të sostikuara, gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Bashkimit Europian.