SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
Nӫ kuadӫr tӫ finalizmit tӫ skemӫs subvencionuese dhe nӫ vijmӫsi tӫ takimeve konsultative, operatorӫt mӫ tӫ mӫdhenj tӫ industrisӫ sӫ qumӫshtit dhe tӫ pӫrpunimit tӫ tij u takuan me Zv. Ministrin e Ministrisӫ sӫ Bujqӫsisӫ dhe Zhvillimit Rural Z. Ilir Halilaj.

 BASHKIM, PËRKUSHTIM, SUKSES!

Ka qenë një privilegj që kemi punuar së bashku me anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë këtë vit, për të realizuar objektivat, misionin dhe vision tonë
 Agroindustria më e fuqishme, nëse vijon lufta kundër informalitetit. Opinion nga Z. Alban Zusi, President i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Drejtor Ekzekutiv i Albanian Food Industry
 Ministria e Bujqësisë duhet të ngrejë një skemë monitorimi për skemat e mbështetjes së fermerëve, pasi kjo do të mundësojë jo vetëm transparencën, por edhe shmangien e abuzimeve dhe përvojave negative që kanë rezultuar në të shkuarën. Z. Alban Zusi, ne nje innterviste per Scan TV
 Të dashur anëtarë dhe partnerë! Ju falenderojmë përzemërsisht për bashkëpunimin që kemi patur gjatë këtij viti. Ka qenë një vit me sfida, me punë dhe me kënaqësi nga frytet e punës.

 “Analiza, hulumtim dhe identifikim të problematikave dhe kuadrit ligjor lidhur me të” bazohet në të dhëna të grumbulluara në periudhën Prill – Qershor 2017. 

Këto të dhëna thjesht ilustrojnë faktin se inspektimet publike janë inefiçente dhe janë krejt në sinkron me konkluzionet e Kontrollit të Lartë të Shtetit që ka audituar Ministrinë e Bujqësisë dhe AKU-në pikërisht në këtë periudhë...
 Albanian Food Industry, me mbështetjen e e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ka hartuar studimin “Analiza, Hulumtimi dhe Identifikimi i problematikave të Sigurisë Ushqimore si dhe të Kuadrit ligjor të lidhur me të".
Qëllimi parësor i këtij studimi ka qënë identifikimi i problematikave të sigurisë ushqimore në vend, kryesisht analiza e kuadrit ligjor dhe institucional që lidhet me Sigurinë Ushqimore. Së dyti, ky studim ofron një sërë konkluzionesh dhe rekomandimesh për zgjidhjen e këtyre problemeve, si dhe për ristrukturimin e institucioneve kompetente, të përfshira direkt ose indirekt, pasi sot në Evropë siguria ushqimore garantohet nga sistemet funksionale publike.
 Dje në Konferencën Kombëtare te Bujqësisë, të zhvilluar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u prezantua skema e re mbështetëse e cila përbëhet nga një fond prej 20 milionë eurosh
 Alban Zusi, President i Qendrës së Eksporteve Shqiptare (Alb Export) dhe njëkohësisht Drejtor Ekzekutiv në Albanian Food Industry (AFI) u takua në Prishtinë me Ministrin i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, Z. Nenad Rikalo.  Gjatë këtij takimi është diskutuar për rritjen e shkëmbimeve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe vendeve të rajonit, në kuadër të marrëveshjes tregtare të CEFTAs.
 Alban Zusi, President i Qendrës së Eksporteve Shqiptare (Alb Export) dhe njëkohësisht Drejtor Ekzekutiv në Albanian Food Industry (AFI) u takua në Prishtinë me Ministrin i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, Z. Nenad Rikalo.  Gjatë këtij takimi është diskutuar për rritjen e shkëmbimeve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe vendeve të rajonit, në kuadër të marrëveshjes tregtare të CEFTAs.