SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
 Komiteti i sektorit të fruta - perimeve, menjeherë pas krijimit të tij, vendosi që t'i kushtojë një vëmendje të veçantë bashkëpunimit me ‘La Linea Verde’, gjigandit të prodhimit e paketimit të sallatrave në Europë, duke organizuar një mision biznesi pranë ‘La Linea Verde’ në Serbi.
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Qendrën e Eksporteve Shqiptare oraganizoi dje, më datë 10 Mars, një takim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme ku u diskutua, me sipërmarrësit në fushën e prodhimit, mbi rrugët e promovimit të kompanive dhe produkteve shqiptare, zgjerimin e tregjeve dhe partnerëve.
 IPARD II. Kjo është një mundësi shume e mirë që bizneset agro-përpunuese, që të zhvillohen, si dhe te rrisin kapacitetin e standardet e sigurisë ushqimore.
Duke qenë se aplikimi për këto grante do te hapet në Maj, AFI/Qendra e Eksporteve Shqiptare në bashkëpunim më Ministrinë e Bujqesisë dhe AZHBR-në organizoi një takim me perfaqësues të biznesit.

Shqipëria dhe Maqedonia do të nisin diskutime në nivel teknik përzgjidhjen e ngërçit me nënproduktet e qumështit shqiptar, problem i cili është ngritur më herët nga tregtarët shqiptarë. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Z. Niko Peleshi ka zhvilluar një vizitë njëditore në Ohër, ku është takuar me Ministrin maqedonas të Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomisë Ujore, Z. Ljupco Nikolovski. Burimet zyrtare njoftojnë se në qendër të këtij takimi ka qenë pikërisht nxitja dhe lehtësimi i marrëdhënies tregtare mes dy vendeve, në fushën e bujqësisë, kjo edhe në kuadër të zbatimit të tregtisë së lirë si dy vende të CEFTA-s.

 Në takimin e djeshëm të sektorit të fruta – perimeve, të organizuar pranë Albanian Food Industry (AFI) dhe Qendrës së Eksporteve Shqiptare, morën pjesë sipërmarrës dhe aktorë të rëndësishëm të eksporteve të fruta – perimeve, përpunues, specialistë të këtij sektori, fermerë etj.

Gjatë këtij takimi, përveç axhendës së ditës, u ndërmorën hapa konkretë mbi krijimin e Komitetit të sektorit të Fruta – Perimeve, i cili është kërkuar nga vetë operatorët. Gjatë takimit të djeshëm, u votua Bordi Drejtues i këtij Komiteti, si dhe kryetari i bordit. Në unanimitet të plotë, Bordi Drejtues votoi Z. Ardian Kuka, si kryetar të tij

Qendra e Eksporteve Shqiptare, e përfaqësuar nga Sekretarja e Përgjithshme  znj. Elvira Sevostianenko,  njëkohësisht edhe Presidente e Dhomës së Tregtisë së Donetskut në Ukrainë, u bë pjesë e eventit Sfidat dhe potenciali për eksport dhe roli i shërbimeve të konsulencës”. Ky event, i organizuar në Prishtinë, nga Business Consultants Council në bashkëpunim me BERZH-in dhe projektin Enhancing Youth Employment, kishte si qëllim informimin e kompanive eksportuese mbi shërbimet konsulente që mund t’i ndihmojnë në përgatitjen për eksport të produkteve të tyre.

-25% discount për anëtarët e AFI-t dhe AlbExport
Në datat 27-29 Prill 2018, Expocity Albania me mbështetjen e Minsitrisë së Bujqësisië dhe Zhvillimit Rural dhe të Albanian Food Industry dhe Qendrën e Eksporteve Shqiptare oganizon “Agro-Tech 2018 – Panairin dhe Konferencën e Parë Ndërkombëtare të Agrobiznesit dhe Agroteknikës”
Qendra e Eksporteve Shqiptare dhe Albanian Food Industry, si shoqata binesi të industrisë agro-ushqimore informojnë biznesin e vogël me xhiro mbi 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë, që sipas njoftimit zyrtar të Tatimeve, duke nisur nga data 1 Prill 2018, do të përfshihen në skemën e TVSH-së. Krahas masave organizative që duhet të ndërmarrin, do të raportojnë edhe inventarin e gjendjes stok të mallrave
Si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Albanian Food Industry (AFI) për uljen e kësaj takse, dje me datë 20 mars, u zhvillua takimi i radhës me znj. Gelardina Prodani, Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në këtë takim merrnin pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si dhe Alban Zusi, president i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe njëkohësisht Drejtor i AFI-t.
Misioni i biznesit të Ukrainës në Shqipëri  jo vetëm ka bërë Shqipërinë më të njohur për sipërmarrëst ukrainas, por ka përmirësuar imazhin e produkteve shqiptare, duke prekur terrenin dhe duke parë produktet nga afër. Kjo është një mundësi shumë e mirë për prodhuesit  për të gjetur tregje të reja për produktet e tyre. Me këtë mision biznesi sigurisht që u hap një faqe të re në historinë e tregtisë ndërmjet Ukrainës dhe Shqiperisë.