SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Nga Alban Zusi, kreu i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Shoqatës së Industrialistëve Ushqimorë.Rënia ekonomike dhe rënia e grumbullimit të të ardhurave pa diskutim që është e lidhur edhe me performancën e dobët apo mungesën e metodologjive të institucioneve tatimore. Megjithatë, sado mirë të performojë administrata tatimore, ajo nuk ka se çfarë t’i bëjë rënies reale ekonomike apo faktorëve të tjerë që po përcaktojnë sjelljen informale të agjentëve të tregut.

Ndonëse numri i bagëtive shënoi rënie në 2018-n, e kundërta ka ndodhur me qumështin dhe nënproduktet e tij.Sipas të dhënave që ka publikuar INSTAT, sasia e qumështit të grumbulluar shënoi rritje me 5.87% krahasuar me një vit më parë, duke arritur sasinë prej 139 mijë tonë. Gjatë kësaj periudhe, sasia e qumështit të lopës të grumbulluar është rreth 120 mijë tonë, duke shënuar rritje me 10,0 %, krahasuar me 2017.

Me datë 9 korrik 2019, përfaqësues të Albanian Food Industry (AFI) morën pjesë në forumin e organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) me temë: "Sistemi i Njohurive dhe Inovacionit në Bujqësi (AKIS)", me mbështetjen e GIZ dhe projektit IPESA të financuar nga BE.Ky forum hedh hapin e parë të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të AKIS në Shqipëri, në lidhje me shkëmbimin dhe përcjelljen e njohurive dhe shërbimeve në zonat rurale.

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u zhvillua një takim me operatorë të ndryshëm të biznesit ushqimor ne vend në kuadër të konsultimeve për ndryshimet në Kodin Penal që lidhen direkt me sigurinë Ushqimore. Ministri z.Bledi Çuçi dhe drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) z.Agron Hetoja prezantuan ndër të tjera edhe mashtrimet që ndodhin nga disa subjekte abuzitive.
Në vijim të dy shkresave pararendëse adresuar qeverisë nga Albanian Food Industry,  në datë 10 qrshor 2019 është dërguar një Letër e Hapur Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrive të linjës dhe Komunitetit Ndërkombëtar në vend nga Dhomat e Tregetisë dhe Shoqatat e  Biznesit në lidhje me ndryshimet e Kodit Penal në fushën e sigurisë ushqimore.
Në kuadër të projektit “Siguria Ushqimore dhe të Drejtat e Informimit Konsumator”, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), AFI vazhdon serinë e aktivitetesh informuese me fëmijë të shkollave publike. Kësaj radhe ishim në Gjirokastër me fëmijët e shkollave Andon Zako Çajupi dhe Naim Frasheri. Këto aktivitete kanë si qëllim informimin e brezit të ri mbi sigurinë ushqimore dhe rëndësinë e saj. 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit dhe RisiAlbania, me mbështetjen e AFI dhe Alb Export organizuan për herë të parë në Shqipëri një workshop mbi GLOBALG.A.P.Ky event ishte një mundësi shumë e mirë për t'u takuar me drejtuesit e një prej standardeve më të mëdha në botë, GLOBAL G.A.P.
Këtë vit, AFI dhe Alb Export morën pjesë në edicionin e dytë të Panairit Ndërkombëtar të Agrobiznesit dhe Agroteknikës i organizuar nga Expocity Albania, në 15-16 Mars 2019. Ky aktivitet është një platformë komunikimi biznesi kombëtare dhe ndërkombëtare me aktorët më të rëndësishëm në fushat e bujqësisë, agropërpunimit dhe agroteknikës.
Nga Sabina Veizaj - Nedretja kur i telefonova ishte duke shpënë 30 gratë e firmës së saj në Karavasta për të festuar 8 Marsin.Nedretja është njëkohësisht fermere dhe eksportuese. Më thotë që i do gratë shumë, i mbron dhe lufton për to e në emër të tyre.Ajo është simbol i luftës së përditshme sepse tashmë është shumë e vështirë të jesh fermer në Shqipëri, e për më tepër fermer femër.
Me datë 3 dhjetor 2018 Kuvendi ka miratuar ligjin nr. 96/2018 ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar’, sipas të cilit:“Norma e kompensimit të prodhuesit bujqësor”, fjalët “20 për qind” zëvendësohen me fjalët “6 për qind”.Pra, me këtë ligj teknicienët e Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave propozues të këtij ligji i kërkojnë grumbulluesve, industrialisteve dhe tregtarëve që t’i japin fermerëve 14% më pak në çmim dhe këtë 14%-ësh ia kërkojnë kësaj ketegorie që ta derdhë në buxhetin e shtetit si një taksë shtesë për prodhimin bujqësor dhe fermerët vendas.