SHOQATA E INDUSTRIALISTËVE USHQIMORË
ALBANIAN FOOD INDUSTRY
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

ALBANIAN FOOD INDUSTRY: QËLLIMET STRATEGJIKE

QËLLIMET STRATEGJIKE

Forcimi i aleancave tona, bashkëpunim strategjik, duke u pozicionuar si avokatë të Industrisë Shqiptare të Ushqimit.

Ndërtimi i një organizate mbi themele të forta.

Mundësimi i edukimit dhe ndërlidhjeve të anëtarëve tanë.

Promovimi i produkteve shqiptare agro-bujqësore dhe ato ushqimore për tregjet e huaja.